#ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก #ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ #กรมทรัพยากรน้ำ #DWRTeam #SRM-DWR

" />
English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ลงพื้นที่การตรวจติดตามงาน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ลงพื้นที่การตรวจติดตามงานและบำรุงรักษา ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ 9

อัพเดต : 25 มิถุนายน 2565 ดู : 2,079

วันที่ 21 – 24 มิถุนายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ลงพื้นที่การตรวจติดตามงาน และบำรุงรักษา ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในพื้นที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 และ 9

 

#ตรวจติดตามงานบำรุงรักษาและความพร้อมการใช้งาน ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก เสาและแผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge), ป้ายข้อมูลโครงการ บริเวณแหล่งน้ำและบริเวณพื้นที่น้ำออก เพื่อติดตามปริมาณน้ำในพื้นที่

 

#เสริมสร้างความร่วมมือ อาสาสมัครประชาชนในพื้นที่ร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำ ในการรายงานข้อมูลระดับน้ำผ่านระบบที่พัฒนาขึ้นผ่านแอพพลิเคชั่น SRM-DWR

 

#ศปว.ส่งมอบอุปกรณ์วัดระดับน้ำ ได้แก่ แผ่นวัดระดับน้ำ (Staff Gauge) และตัวเลขระดับ ให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา ภาค1และ9 ในการบำรุงรักษาระบบตรวจวัดฯ

 

เพื่อให้ระบบตรวจวัดฯ มีความพร้อมและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทราบปริมาณน้ำต้นทุนในแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในการ ติดตาม เฝ้าระวัง และบริหารสถานการณ์น้ำ

 

#ระบบตรวจวัดปริมาณน้ำเก็บกักในแหล่งน้ำขนาดเล็ก #ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ #กรมทรัพยากรน้ำ #DWRTeam #SRM-DWR

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.