English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ ศปว. จัดประชุมประชาสัมพันธ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. จัดประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง

อัพเดต : 6 กรกฎาคม 2565 ดู : 5,285

      วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นายธนากร แสนวงษ์ ผู้อำนวยการส่วนประสานการปฏิบัติงาน ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์น้ำทางไกลอัตโนมัติ (ลุ่มน้ำสงครามและห้วยหลวง) ณ ห้องพรรณศิริ โรงแรมพรรณราย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
       โดยได้รับเกียรติจากนายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ประกอบด้วยหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชนในพื้นที่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ สามารถนำข้อมูลที่ได้จากระบบของโครงการ ไปใช้ประโยชน์ในการติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.