ümraniye escort 1 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex)

sex shop

" />
English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565

อัพเดต : 11 กรกฎาคม 2565 ดู : 421

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายกุศล โชติรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายธีระชุณ บุญสิทธิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนายสุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ผลการจัดงานแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/65 และการเตรียมรับมือฤดูฝน ปี 2565 และข้อสั่งการการสำหรับการดำเนินการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้ำ ผลการฝึกซ้อมและเตรียมการตั้งศูนย์ส่วนหน้า ความก้าวหน้าการดำเนินการตามมาตรการฤดูฝนปี 2565 และร่วมกันพิจารณาทบทวนเกณฑ์การยกระดับภาวะวิกฤติน้ำ  แผนการระบายน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา และติดตามความก้าวหน้าการสำรวจคันกั้นถนน ณ ห้องประชุมเมขลา ümraniye escort 1 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Webex)

sex shop

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.