English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ “พรุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ “พรุควนเคร็ง”

อัพเดต : 10 สิงหาคม 2565 ดู : 331

      วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นำทีมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ และบริษัทที่ปรึกษา จัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ กรมทรัพยากรน้ำ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
      โดยมี นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการประชุม ซึ่งวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อนำเสนอผลการศึกษาโครงการในภาพรวมทั้ง 3 ส่วน ได้แก่ แผนหลักเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่พรุควนเคร็ง การศึกษาความเหมาะสมสำหรับโครงการที่มีความจำเป็นและพร้อมที่จะพัฒนาและ รูปแบบโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานราชการ และภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา นักการเมือง และนักวิชาการอิสระ

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.