English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ลงสำรวจสภาพพื้นที่โครงการ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ลงสำรวจสภาพพื้นที่โครงการเร่งด่วนตามผลการศึกษา “พรุควนเคร็ง”

อัพเดต : 11 สิงหาคม 2565 ดู : 372

วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ร่วมกับคณะที่ปรึกษา สำรวจบริเวณดำเนินโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ทรบ.) บ้านศาลาฝาชี-ในแหลม เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพัทลุง ซึ่งเป็น 1 ใน 5 โครงการเร่งด่วน ตามผลการศึกษาของ โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.