ümraniye escort อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
       โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอ แผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ และรูปแบบของโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่

bakırköy escort

" />
English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส

อัพเดต : 17 สิงหาคม 2565 ดู : 2,114

       วันที่ 16 สิงหาคม 2565 กรมทรัพยากรน้ำ นำโดย นายนิพนธ์ จำนงศิริศักดิ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจรับฯและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา ดำเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมนราทัศน์ ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล ümraniye escort อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส
       โดยได้รับเกียรติจาก นายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเสนอ แผนหลักการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส ผลการศึกษาความเหมาะสมโครงการ และรูปแบบของโครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งผ่านการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นลำดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์จากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา คณะกรรมการลุ่มน้ำ ผู้นำชุมชน สื่อมวลชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่

bakırköy escort

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.