English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์พระราชดำริน้อมนำ น้ำสมดุล เกื้...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พระราชดำริน้อมนำ น้ำสมดุล เกื้อหนุนประชา ป่าพรุโต๊ะแดงยั่งยืน

อัพเดต : 23 สิงหาคม 2565 ดู : 412

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้รับเชิญให้บรรยายในหัวข้อ “ผลการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พรุโต๊ะแดง” ในงาน “4 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นการจัดงาน ชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ ดูนิทรรศการ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2565

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.