English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศปว. ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศปว. ลงพื้นที่ตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV

อัพเดต : 2 กันยายน 2565 ดู : 5,628

วันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับนายภาณุ พรมศิลา เจ้าพนักงานอุทกวิทยาชำนาญงาน
และนายโชคชัย ใจกล้า ช่างฝีมือสนาม ช4 เจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 นครสวรรค์ สทภ.2 ออกปฏิบัติงาน
เพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (Telemetering) และระบบส่งสัญญาณภาพ (CCTV)
เพื่อให้ระบบฯ มีความพร้อมเพื่อใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง
ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยวิกฤติน้ำ
ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ในเขตจังหวัดนครสวรรค์

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.