English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดฝึกอบ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดฝึกอบรมและปฏิบัติงานร่วม โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

อัพเดต : 6 กันยายน 2565 ดู : 2,473

วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2565 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมและปฏิบัติงานร่วม โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน พ.ศ.2565 โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ สวพ. สอน. สพน. และ ศปว. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ วิธีการใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัด และเครื่องมือสำรวจต่างๆ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานตามความเหมาะสม ตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ตลอดจนการใช้งาน ดูแลและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.