English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ต้อนรับข้าราชการใหม่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อัพเดต : 22 พฤศจิกายน 2565 ดู : 6,880

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ ได้ต้อนรับคณะข้าราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 36 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 คน เพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ พร้อมรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่อติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ำ” โดย นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา เป็นผู้บรรยาย

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.