English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ครม.สัญจรครั้งที่ 34 นายกพบปะพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ครม.สัญจรครั้งที่ 34 นายกพบปะพร้อมรับฟังปัญหาจากประชาชนชาวโคราช เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

อัพเดต : 24 สิงหาคม 2560 ดู : 2,192

   วันที่ 21 ส.ค.60 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะและรับฟังปัญหาจากประชาชนทั้งจากสถานการณ์น้ำท่วม และน้ำแล้งซ้ำซาก ในพื้นที่อำเภอแประทายและอำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำถือเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีโครงการขุดลอกเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง และสร้างระบบกระจายน้ำสนับสนุนพื้นที่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนในพื้นที่อำเภอโนนแดง

   ในการนี้นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า “...จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมในโครงการ ครม.สัญจร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่อำเภอโนนแดง ที่ประชาชนประสบกับปัญหาในช่วงหน้าฝนน้ำท่วมพื้นที่ ในช่วงหน้าแล้งน้ำก็ไม่เพียงพอ กรมทรัพยากรน้ำจึงมีการวางโครงการเพื่อขุดลอกพื้นที่ดังกล่าวในปีงบประมาณ 2561-2562 เพื่อเป็นการย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนนายกรัฐมนตรีจึงได้สนับสนุนให้มีโครงการของส่วนราชการที่นำ ศาสตร์พระราชามาปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนมีทรัพยากรน้ำไว้ใช้อย่างยั่งยืน...

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.