English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมขลา และหารือเรื่องระบบเตือนภัยน้ำจากดินถล่มบนพื้นที่สูง

อัพเดต : 24 สิงหาคม 2560 ดู : 3,240

   เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง นำเจ้าหน้าที่จำนวน 22 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมขลา และปรึกษาหารือร่วมกันในเรื่องระบบเตือนภัยน้ำจากดินถล่มบนพื้นที่สูง และการติดตามสถานการณ์น้ำแบบ Real Time ในลุ่มน้ำสำคัญ รวมถึงการจัดทำแผนบูรณาการการพัฒนาและการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำ เพืื่อสนับสนุนงานโครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง

แกลเลอรี่

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.