ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

" />
English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก

อัพเดต : 4 กันยายน 2560 ดู : 3,123

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อเป็นการหารือและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ซึ่งจะได้จัดทำเป็นรายงานสถานการณ์น้ำในภาพรวมให้ครบถ้วนและเข้าใจง่าย เพื่อนำเสนอให้รัฐบาลได้รับทราบต่อไป

ทั้งนี้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมทั้งหมดได้โดยคลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม

กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ
กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 กองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.