หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการพัฒน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรัฐบาลประเทศศรีลังกา จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมศูนย์เมขลา

อัพเดต : 9 มกราคม 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น.

       มหาวิทยาลัยบูรพา นำเจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำรัฐบาลประเทศศรีลังกา จำนวน 10 คน

เข้ารับฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการน้ำในประเทศไทย การเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม แบบจำลองอุทกภัย และ

การบริหารจัดการลุ่มน้ำ ณ ศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.