English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลประเทศภูฏา...

ข่าวประชาสัมพันธ์

เจ้าหน้าที่จากรัฐบาลประเทศภูฏาน จำนวน 11 คน เข้ารับฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ณ ศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ

อัพเดต : 10 มกราคม 2561 ดู : 2,387

วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.

    มูลนิธิศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย หรือ ศปภอ. นำเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลประเทศภูฏาน

จำนวน 11 คน เข้ารับฟังบรรยายเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย และการบริหารจัดการน้ำใน

ประเทศไทย ณ ศูนย์เมขลา ชั้น 11 กรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.