English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยวในคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ครั้งที่ 39/2561

อัพเดต : 21 ธันวาคม 2561 ดู : 2,015

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 310 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ ได้มอบหมายให้ นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการยกระดับมาตรฐานการพยากรณ์อากาศ การเตือนภัย และการบูรณาการการปฏิบัติงานหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านการเตือนภัย เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวทางทะเล และเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางทะเล โดยจะเสนอให้จังหวัดภูเก็ตเป็นต้นแบบในการดำเนินการ

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.