English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอัฟกานิ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอัฟกานิสถาน เนปาล และภูฏาน เข้าฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม และระบบโทรมาตร ณ ศูนย์เมขลา

อัพเดต : 15 กุมภาพันธ์ 2562 ดู : 1,838

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.15-12.00 น.
     คณะเจ้าหน้าที่จากประเทศอัฟกานิสถาน เนปาล และภูฏาน จำนวน 26 คน ภายใต้โครงการความช่วยเหลือทางวิชาการที่ TA 9095-REG : Strengthening Integrated Water Resources Management in Mountainous River Basins ของธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank : ADB) เข้าฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบการเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม และระบบโทรมาตร ณ ศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ โดยมี นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำเป็นผู้กล่าวต้อนรับ และมี นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา เป็นผู้บรรยายสรุปและตอบข้อซักถาม

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.