English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การสร้างความรู้ความเข้าใจแบบจำ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสร้างความรู้ความเข้าใจแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ 2 มิติ ด้านการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของลำน้ำและอุทกภัย และแบบจำลองวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ

อัพเดต : 24 ธันวาคม 2559 ดู : 2,468

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจแบบจำลองทางคณิตศาสตร์แบบ 2 มิติ ด้านการเปลี่ยนแปลงสัณฐานของลำน้ำและอุทกภัย และแบบจำลองวิเคราะห์ระบบลุ่มน้ำ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.