English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล

อัพเดต : 14 สิงหาคม 2562

     วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและรับทราบสถานการณ์น้ำปัจจุบัน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
     ทั้งนี้นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมให้ข้อมูลในภาพรวมของกรมทรัพยากรน้ำ ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยมติที่ประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ประกอบด้วย

 1) มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจปรับปรุงแหล่งน้ำที่ชำรุด
 2) มอบหมายให้ สทนช. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ รวมถึงการบูรณาการข้อมูลและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
 3) มอบหมายกรมทรัพยากรน้ำ เร่งสำรวจปรับปรุงอ่างเก็บน้ำมรสวบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้มีความปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิชาการ

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.