English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรัก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและกล้อง CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม-น่าน ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

อัพเดต : 31 สิงหาคม 2562

วันที่ 26 – 30 สิงหาคม 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตร และ CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำยม และลุ่มน้ำน่าน ในจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ สุโขทัย พิษณุโลก และพิจิตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามสถานการณ์น้ำประจำปี พ.ศ. 2562

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.