English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

อัพเดต : 23 กันยายน 2562

วันที่ 19 กันยายน 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ นางนิตยา นิยมรัฐ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรฯ นายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์เมขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จำนวน 10 ราย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เพื่อศึกษาระบบข้อมูลต่างๆ และแบบจำลองที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.