English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมโครงการบริหารจัดการเพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ. 2563

อัพเดต : 21 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นประธานการประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ. 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 และเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานระหว่างศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กับ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 พร้อมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก สทภ.1-11

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.