English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามแล...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 3/2562

อัพเดต : 24 ตุลาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเสน่ห์ สาธุธรรม รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งจัดประชุมโดยศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ โดยมีผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ซึ่งสามารถสรุปผลการประชุมได้ดังนี้

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ (นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์) ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1-11 เปิดศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมส่วนหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ พาหนะ และบุคลากร ในการรับมือภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม (ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ) ได้คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2562 ถึง เมษายน 2563 พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงภาวะขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทาน จำนวน 20 จังหวัด 54 อำเภอ 109 ตำบล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนั้นแล้วพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค โดยการประเมินของการประปาส่วนภูมิภาค พบว่ามีพื้นที่เสี่ยงอยู่ 22 จังหวัด 56 อำเภอ 42 สาขา ตามลำดับ

สำหรับพื้นที่ประเทศไทยตอนล่าง ซึ่งเข้าสู่ฤดูฝนในตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม 2562 ถึง มกราคม 2563 พบว่าพื้นที่ที่เสี่ยงต่อเกิดภาวะน้ำล้นตลิ่ง และภาวะน้ำหลาก-ดินโคลนถล่ม ในเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 11 จังหวัด 58 อำเภอ และในช่วงเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 8 จังหวัด 44 อำเภอ ตามลำดับ

ที่ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ของกรมทรัพยากรน้ำ กำชับให้หน่วยงานในระดับภูมิภาคช่วยเหลือและบรรเทาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


เครดิตภาพ : ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.