English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์คณะผู้เข้าอบรมของหลักสูตร “นัก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้เข้าอบรมของหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 9” เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เมขลา

อัพเดต : 7 พฤศจิกายน 2562

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้นำในการต้อนรับคณะผู้เข้าอบรมของหลักสูตร “นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 9” เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ณ ศูนย์เมขลา อาคารกรมทรัพยากรน้ำ ชั้น 11

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.