English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562

อัพเดต : 15 พฤศจิกายน 2562

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 134 ถึง 135 ชั้น 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน กทม. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีนายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์น้ำของประเทศ แผนการจัดสรรน้ำ และแผนการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร/โรคพืชและศัตรูพืชระบาด/การให้ความช่วยเหลือ แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/2563 รวมทั้งพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร โดยมีผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ และผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมเป็นอนุกรรมการฯ ด้วย

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.