English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมเตรียมการโครงการราษฎร...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมเตรียมการโครงการราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้งปี 2563

อัพเดต : 9 มกราคม 2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ มอบหมายให้ นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ เข้าร่วมประชุมเตรียมการโครงการราษฎ ร์ รัฐ ร่วมใจ สู้ภัยแล้ง ปี 2563 โดยมี พล.ต.นิรันดร ศรีคชา ผอ.สกร.กร.ทบ.เป็นประธานการประชุมเตรียมการดำเนินโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม กร.ทบ.(1) โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาคีเข้าร่วมการประชุม ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การประปาส่วนภูมิภาค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.