English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรัก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงพื้นที่ตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีกล้อง CCTV ในพื้นที่ภาคเหนือ

อัพเดต : 14 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ส่วนอุทกวิทยา สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ออกปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตร (Telemetering) และสถานี CCTV เพื่อให้ระบบฯ มีความพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา สามารถใช้ในการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลการแจ้งเตือนภัยวิกฤติน้ำ ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปิง-วัง ในเขตจังหวัด ตาก ลำปาง และเชียงใหม่

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.