English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติก...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ำ) ครั้งที่ 1/2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

อัพเดต : 13 มีนาคม 2563

เมื่อวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. มีการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ด้านทรัพยากรน้ำ) ครั้งที่ 1/2563 โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อรับทราบคำสั่งเรื่องการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ข้อสั่งการจากการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และร่วมกันพิจารณารายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือ รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาภาวะวิกฤติน้ำ การจำลองสถานการณ์ด้านการรับมือกับภาวะวิกฤติน้ำ รวมถึงการมอบหมายงานให้กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ศูนย์ปฏิบัติการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 11 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ

แกลเลอรี่

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.