English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่...

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการทำงานที่บ้าน (Work from Home) และร่วมกันทำกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงาน

อัพเดต : 27 มีนาคม 2563

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายมงคล หลักเมือง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเรื่องการทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินไปได้ โดยไม่กระทบกับผลสัมฤทธิ์ของงาน ได้มีการแนะนำการใช้โปรแกรม Zoom การใช้ระบบ NextCloud และส่วนอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานที่บ้าน หลังจากนั้นได้มีการร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม 5ส ภายในสำนักงาน เพื่อให้สำนักงานมีความสะอาด และห่างไกลจากเชื้อ covid-19

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.