English Version
 
หน้าแรกข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ จัดประชุม Kick Off โครงการพรุโต๊ะแดง เพื่อแก้ไข บรรเทา และบริหารจัดการน้ำให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

อัพเดต : 5 มีนาคม 2564 ดู : 271

4 มีนาคม 2564 นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานเปิดการประชุม (Kick Off) โครงการค่าใช้จ่ายในการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุโต๊ะแดง จังหวัดนราธิวาส เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ณ ห้องประชุมศูนย์เมขลา ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เพื่อนำเสนอวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานของโครงการ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการ ในการแก้ไข บรรเทาปัญหาและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่พรุโต๊ะแดงให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

แกลเลอรี่ ดาวน์โหลดเอกสาร

ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

อาคารกรมทรัพยากรน้ำ (ชั้น 11) เลขที่ 180/3 ถนนพระรามที่ 6 ซอย 34 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 0 2271 6000 ต่อ 6407
เว็บไซต์ : mekhala.dwr.go.th
อีเมล์ : mekhala@dwr.mail.go.th
กลับด้านบน
Copyright © 2016 ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ mekhala.dwr.go.th. All Rights Reserved.