พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ปี 2567 (ฤดูแล้ง 1 พ.ย. - 30 เม.ย.)
ขนาดไฟล์ : 471.16 MB
อัพเดตล่าสุด : 2024-02-29 16:12:59 โหลด : 978
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (ไม้ผล-พืชต่อเนื่อง) ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ต.ค. 66 (shp, excel, jpg)
ขนาดไฟล์ : 8.90 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-11-10 15:47:32 โหลด : 549
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (นาข้าว) ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ต.ค. 66 (shp, jpg)
ขนาดไฟล์ : 49.05 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-11-14 15:47:19 โหลด : 251
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (ไม้ผล-พืชต่อเนื่อง) ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน พ.ค. 66 (shp, excel, jpg)
ขนาดไฟล์ : 7.77 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-13 13:14:10 โหลด : 765
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (นาข้าว) ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน พ.ค. 66 (shp, jpg)
ขนาดไฟล์ : 9.71 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-13 13:15:25 โหลด : 569
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พ.ย.65 - เม.ย.66 (ข้อมูลวันที่ 24 พ.ย. 65) (Excel, PDF, Map, Shp)
ขนาดไฟล์ : 35.22 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-24 13:36:41 โหลด : 1,505
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งช่วงเดือน ต.ค. 65 - มี.ค. 66 (สสน. พย.65) (Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 225.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-16 14:40:24 โหลด : 687
พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตรและด้านคุณภาพน้ำ ปี 2564-2565 (Shp, Excel, Pdf) โดย สทนช.
ขนาดไฟล์ : 21.98 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-17 16:49:27 โหลด : 1,448
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปรับปรุง ปี 2565 (Map, Shape file)
ขนาดไฟล์ : 1.37 GB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-03 10:25:47 โหลด : 2,449
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พ.ย.64 - เม.ย.65 (Excel, PDF, Map, Shape file) 1 พ.ย. 2564
ขนาดไฟล์ : 136.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:30:42 โหลด : 1,877
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรปี 2563-2564 จำนวน 394 ตำบล (Map, Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 6.38 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-10-22 11:55:29 โหลด : 2,841
พื้นที่เสี่ยงรุนแรงที่ไม้ผลจะตายได้ในฤดูแล้ง ระดับตำบล นอกเขตชลประทาน (ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563) (Excel, MAP, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 12.34 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-12-24 13:31:21 โหลด : 2,635
! ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ / หน้าที่ : 1 2