พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พ.ย.64 - เม.ย.65 (Excel, PDF, Map, Shape file) 1 พ.ย. 2564
ขนาดไฟล์ : 136.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:30:42 โหลด : 320
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรปี 2563-2564 จำนวน 394 ตำบล (Map, Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 6.38 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-10-22 11:55:29 โหลด : 2120
พื้นที่เสี่ยงรุนแรงที่ไม้ผลจะตายได้ในฤดูแล้ง ระดับตำบล นอกเขตชลประทาน (ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563) (Excel, MAP, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 12.34 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-12-24 13:31:21 โหลด : 2062
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตเกษตรน้ำฝน ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ทั้งประเทศ (Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 856.32 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-07-09 16:53:18 โหลด : 2375
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Shapfile, Excel, MAP)
ขนาดไฟล์ : 46.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-11 15:19:06 โหลด : 250
ตารางสรุปพื้นที่น้ำท่วมภัยแล้งราย สทภ.1-11 แบ่งตามอำเภอและจังหวัด (Excel, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 1.16 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 13:10:20 โหลด : 300
แผนที่ประเทศไทยแสดงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งราย สทภ.1-11 (Map, Shapfile, Geodatabase)
ขนาดไฟล์ : 1.61 GB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 11:26:13 โหลด : 428
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตกรุงเทพมหานคร (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 37.76 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 11:27:48 โหลด : 140
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.1 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 192.75 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 11:28:01 โหลด : 163
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.2 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 329.13 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 11:28:27 โหลด : 169
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.3 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 244.44 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 11:28:46 โหลด : 100
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.4 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 155.57 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 11:29:00 โหลด : 166
! ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ / หน้าที่ : 1 2