พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (ไม้ผล-พืชต่อเนื่อง) ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน พ.ค. 66 (shp, excel, jpg)
ขนาดไฟล์ : 7.77 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-13 13:14:10 โหลด : 510
พื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (นาข้าว) ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน พ.ค. 66 (shp, jpg)
ขนาดไฟล์ : 9.71 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-13 13:15:25 โหลด : 314
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พ.ย.65 - เม.ย.66 (ข้อมูลวันที่ 24 พ.ย. 65) (Excel, PDF, Map, Shp)
ขนาดไฟล์ : 35.22 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-24 13:36:41 โหลด : 1,155
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งช่วงเดือน ต.ค. 65 - มี.ค. 66 (สสน. พย.65) (Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 225.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-16 14:40:24 โหลด : 468
พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตรและด้านคุณภาพน้ำ ปี 2564-2565 (Shp, Excel, Pdf) โดย สทนช.
ขนาดไฟล์ : 21.98 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-17 16:49:27 โหลด : 1,213
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปรับปรุง ปี 2565 (Map, Shape file)
ขนาดไฟล์ : 1.37 GB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-03 10:25:47 โหลด : 1,803
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พ.ย.64 - เม.ย.65 (Excel, PDF, Map, Shape file) 1 พ.ย. 2564
ขนาดไฟล์ : 136.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:30:42 โหลด : 1,352
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรปี 2563-2564 จำนวน 394 ตำบล (Map, Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 6.38 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-10-22 11:55:29 โหลด : 2,626
พื้นที่เสี่ยงรุนแรงที่ไม้ผลจะตายได้ในฤดูแล้ง ระดับตำบล นอกเขตชลประทาน (ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563) (Excel, MAP, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 12.34 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-12-24 13:31:21 โหลด : 2,496
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตเกษตรน้ำฝน ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ทั้งประเทศ (Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 856.32 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-07-09 16:53:18 โหลด : 2,861
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Shapfile, Excel, MAP)
ขนาดไฟล์ : 46.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-11 15:19:06 โหลด : 662
ตารางสรุปพื้นที่น้ำท่วมภัยแล้งราย สทภ.1-11 แบ่งตามอำเภอและจังหวัด (Excel, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 1.16 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 13:10:20 โหลด : 901
! ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ / หน้าที่ : 1 2