พื้นที่เฝ้าระวังเสี่ยงภาวะน้ำแล้งด้านอุปโภค-บริโภค ด้านการเกษตรและด้านคุณภาพน้ำ ปี 2564-2565 (Shp, Excel, Pdf) โดย สทนช.
ขนาดไฟล์ : 21.98 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-17 16:49:27 โหลด : 472
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ปรับปรุง ปี 2565 (Map, Shape file)
ขนาดไฟล์ : 1.37 GB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-03 10:25:47 โหลด : 711
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำแล้ง พ.ย.64 - เม.ย.65 (Excel, PDF, Map, Shape file) 1 พ.ย. 2564
ขนาดไฟล์ : 136.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:30:42 โหลด : 590
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรปี 2563-2564 จำนวน 394 ตำบล (Map, Shapfile, Excel)
ขนาดไฟล์ : 6.38 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-10-22 11:55:29 โหลด : 2299
พื้นที่เสี่ยงรุนแรงที่ไม้ผลจะตายได้ในฤดูแล้ง ระดับตำบล นอกเขตชลประทาน (ธันวาคม 2562 - เมษายน 2563) (Excel, MAP, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 12.34 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-12-24 13:31:21 โหลด : 2194
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในเขตเกษตรน้ำฝน ปี พ.ศ. 2562 - 2563 ทั้งประเทศ (Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 856.32 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-07-09 16:53:18 โหลด : 2528
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งวิเคราะห์โดยคณะอนุกรรมการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (Shapfile, Excel, MAP)
ขนาดไฟล์ : 46.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-11 15:19:06 โหลด : 371
ตารางสรุปพื้นที่น้ำท่วมภัยแล้งราย สทภ.1-11 แบ่งตามอำเภอและจังหวัด (Excel, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 1.16 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 13:10:20 โหลด : 511
ตารางสรุปพื้นที่น้ำท่วมภัยแล้งรายอำเภอและจังหวัด มิถุนายน 2560
ขนาดไฟล์ : 956.26 KB
อัพเดตล่าสุด : 2017-06-13 11:38:33 โหลด : 210
พื้นที่ประสบภัยแล้ง และ พื้นที่เสียงภัยแล้ง (.zip)
ขนาดไฟล์ : 443.38 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-26 16:32:14 โหลด : 391
! ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ / หน้าที่ : 1