ค่าความชื้นในดิน วันที่ 17 มกราคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 8.02 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-01-17 15:18:09 โหลด : 2
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 10 มกราคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 8.03 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-01-10 15:25:03 โหลด : 11
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 3 มกราคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-01-04 14:33:15 โหลด : 13
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 27 ธันวาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-12-27 13:46:21 โหลด : 12
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 20 ธันวาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-12-20 15:23:19 โหลด : 17
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 13 ธันวาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-12-13 15:29:04 โหลด : 32
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 6 ธันวาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.18 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-12-06 15:20:38 โหลด : 29
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.13 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-29 15:42:09 โหลด : 21
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 11.97 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-22 17:11:27 โหลด : 27
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 8.03 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-15 16:52:02 โหลด : 24
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.01 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-08 15:01:59 โหลด : 36
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 8.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-01 15:43:22 โหลด : 39
! ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3