ค่าความชื้นในดิน วันที่ 25 กันยายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.67 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-09-25 18:40:01 โหลด : 8
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 18 กันยายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.71 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-09-18 17:43:56 โหลด : 25
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 11 กันยายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.61 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-09-12 08:34:36 โหลด : 26
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 4 กันยายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.45 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-09-04 17:46:30 โหลด : 40
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 28 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 44.41 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-28 15:35:04 โหลด : 41
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 21 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.50 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-21 11:01:50 โหลด : 14
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.52 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-15 11:33:51 โหลด : 31
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 7 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.57 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-07 17:57:05 โหลด : 34
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 2 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.47 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-02 16:29:40 โหลด : 35
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 24 กรกฏคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.47 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-07-24 19:04:43 โหลด : 57
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 17 กรกฏคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.33 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-07-17 18:26:27 โหลด : 38
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 10 กรกฏคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 43.39 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-07-10 16:41:21 โหลด : 29
! ข้อมูลทั้งหมด 123 รายการ / หน้าที่ : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »