ค่าความชื้นในดิน วันที่ 20 กันยายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 8.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-20 15:56:44 โหลด : 7
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 13 กันยายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.19 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-13 15:25:34 โหลด : 16
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 6 กันยายน 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 8.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-06 16:17:32 โหลด : 16
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 30 สิงหาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.24 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-08-30 15:00:51 โหลด : 20
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 23 สิงหาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-08-23 15:18:12 โหลด : 11
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 16 สิงหาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.39 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-08-16 16:33:24 โหลด : 16
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 9 สิงหาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 8.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-08-09 15:28:21 โหลด : 18
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 2 สิงหาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-08-02 18:08:27 โหลด : 24
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.31 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-26 14:54:08 โหลด : 30
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-19 15:33:38 โหลด : 34
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.24 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-12 16:25:01 โหลด : 35
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-05 15:16:06 โหลด : 30
! ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ / หน้าที่ : 1 2