ค่าความชื้นในดิน วันที่ 5 ธันวาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.14 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-12-05 14:29:15 โหลด : 6
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.18 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-29 12:56:26 โหลด : 8
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.12 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-21 17:30:40 โหลด : 28
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.12 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-14 15:51:16 โหลด : 28
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.13 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-07 17:46:29 โหลด : 27
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.10 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-31 15:14:27 โหลด : 26
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 25 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.11 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-25 17:53:04 โหลด : 35
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 17 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.10 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-17 16:19:38 โหลด : 31
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 10 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.12 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-10 15:13:53 โหลด : 41
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 3 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-03 12:49:47 โหลด : 46
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 26 กันยายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.23 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-09-26 15:55:50 โหลด : 126
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 21 กันยายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.22 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-09-21 16:51:03 โหลด : 44
! ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7