ค่าความชื้นในดิน วันที่ 27 มิถุนายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-06-27 14:26:18 โหลด : 16
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 20 มิถุนายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-06-20 13:31:40 โหลด : 19
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 13 มิถุนายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.22 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-06-13 09:27:44 โหลด : 23
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 6 มิถุนายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.28 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-06-06 15:58:48 โหลด : 19
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-05-30 15:18:04 โหลด : 20
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.23 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-05-23 14:22:14 โหลด : 26
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.17 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-05-17 08:49:51 โหลด : 38
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.24 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-05-09 14:51:59 โหลด : 28
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.24 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-05-02 13:07:22 โหลด : 29
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 25 เมษายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-04-25 09:58:04 โหลด : 35
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 18 เมษายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.33 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-04-18 17:53:32 โหลด : 40
ค่าความชื้นในดิน วันที่ 11 เมษายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 12.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-04-11 18:48:41 โหลด : 46
! ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3 4 5