แผนที่ประเทศไทยแสดงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งราย สทภ.1-11 (Map, Shapfile, Geodatabase)
ขนาดไฟล์ : 1.61 GB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:17:27 โหลด : 1,623
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตกรุงเทพมหานคร (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 37.76 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:17:58 โหลด : 525
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.1 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 192.75 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:18:13 โหลด : 543
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.2 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 329.13 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:18:26 โหลด : 586
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.3 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 244.44 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:18:47 โหลด : 452
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.4 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 155.57 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:19:00 โหลด : 522
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.5 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 243.86 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:19:14 โหลด : 439
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.6 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 129.80 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:19:25 โหลด : 428
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.7 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 129.24 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:19:38 โหลด : 365
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.8 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 200.08 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:19:59 โหลด : 355
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.9 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 286.61 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:20:09 โหลด : 332
แผนที่พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมภัยแล้งในเขตรับผิดชอบของ สทภ.10 (Map, Shapfile)
ขนาดไฟล์ : 48.93 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-10 15:20:23 โหลด : 301
! ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ / หน้าที่ : 1 2