ระบบส่งสัญญาณด้วยภาพ CCTV ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
! ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ / หน้าที่ : 1