ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมช่วงเดือน พ.ค.-ต.ค. 66 (สสน. พค66) (Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 189.45 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-13 13:06:42 โหลด : 2,295
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมช่วงเดือน พ.ย. 65 - เม.ย. 66 (สสน. พย65) (Shp, Excel)
ขนาดไฟล์ : 225.76 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-16 14:40:46 โหลด : 910
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมช่วงเดือน ต.ค. 65 - มี.ค. 66 (สสน. ตค65) (Map, Excel)
ขนาดไฟล์ : 265.55 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-11 15:31:00 โหลด : 1,198
ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมช่วงเดือน ก.ค. - ธ.ค. 65 (สสน. กค65) (Map, Shp)
ขนาดไฟล์ : 519.74 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-07-12 10:20:02 โหลด : 2,558
คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือน มิ.ย. - ธ.ค. 65 (สสน. มิย65) (Excel, Shp, PPT, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 183.08 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-07-12 10:19:39 โหลด : 1,075
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำท่วมหลากดินถล่ม ปี 2564-2565 (Map, Shp, Excel) โดย สทนช.
ขนาดไฟล์ : 43.39 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-17 16:31:01 โหลด : 1,325
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลากรายเดือน ปรับปรุง ปี 2565 (Map, Shape file)
ขนาดไฟล์ : 1.51 GB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-03 10:25:32 โหลด : 2,609
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วม-น้ำหลาก พ.ย.64 - ม.ค.65 (PDF, Map, Shape file) 1 พ.ย. 2564
ขนาดไฟล์ : 139.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:08:39 โหลด : 2,096
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 (Map, Shp, Excel) ที่มา: สสน.
ขนาดไฟล์ : 29.90 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-02 16:53:44 โหลด : 2,909
รายงานพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2563 (Pdf)
ขนาดไฟล์ : 23.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 16:17:05 โหลด : 2,867
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 271.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 16:15:09 โหลด : 2,086
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนกรกฎาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 80.68 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:16 โหลด : 743
! ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3