คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือน มิ.ย. - ธ.ค. 65 ที่มา: สสน. (Excel, Shp, PPT, Pdf)
ขนาดไฟล์ : 183.08 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-06-08 16:42:26 โหลด : 304
พื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมและน้ำท่วมหลากดินถล่ม ปี 2564-2565 (Map, Shp, Excel) โดย สทนช.
ขนาดไฟล์ : 43.39 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-03-17 16:31:01 โหลด : 469
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำหลากรายเดือน ปรับปรุง ปี 2565 (Map, Shape file)
ขนาดไฟล์ : 1.51 GB
อัพเดตล่าสุด : 2022-02-03 10:25:32 โหลด : 729
พื้นที่เสี่ยงภาวะน้ำท่วม-น้ำหลาก พ.ย.64 - ม.ค.65 (PDF, Map, Shape file) 1 พ.ย. 2564
ขนาดไฟล์ : 139.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-12 14:08:39 โหลด : 651
พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมเดือนกันยายน-ธันวาคม 2564 (Map, Shp, Excel) ที่มา: สสน.
ขนาดไฟล์ : 29.90 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-02 16:53:44 โหลด : 2457
รายงานพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ในพื้นที่เกษตรน้ำฝน ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ำ ปี พ.ศ. 2563 (Pdf)
ขนาดไฟล์ : 23.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 16:17:05 โหลด : 2146
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 271.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 16:15:09 โหลด : 1572
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนกรกฎาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 80.68 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:16 โหลด : 462
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนสิงหาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 190.61 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:27 โหลด : 477
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนกันยายน 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 108.22 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:32 โหลด : 461
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนตุลาคม 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 57.25 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:41 โหลด : 522
พื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมและน้ำท่วมหลาก เดือนพฤศจิกายน 2563 (Map, Excel, Shp และ Pdf)
ขนาดไฟล์ : 49.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-08-03 15:59:52 โหลด : 369
! ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ / หน้าที่ : 1 2