ข้อแนะนำในการใช้งาน

  • ท่านสามารถคลิกที่ตัวเลข 1-17 บนรูปภาพเพื่อเข้าสู่ลิงค์ปลายทาง หรือ คลิกที่หมายเลขด้านล่างใต้ภาพเพื่อเข้าสู่ลิงค์ปลายทางได้อีกช่องทาง
  • สำหรับข้อ 7 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถดูวิธีการคำนวณได้โดย คลิกที่นี่
  • สำหรับข้อ 4 แผนที่ฝน หากแผนที่ไม่อัพเดต ณ วันที่ทำรายงาน สามารถดึงแผนที่เปล่า (ไม่มีสีแสดงการเกิดฝน) ได้ตามลิงค์นี้ คลิกดาวน์โหลดรูปภาพแผนที่ไม่มีฝน
แผนที่อากาศ (กรมอุตุฯ) ภาพดาวเทียม (สสนก.) ปริมาณฝน 24 ชม. (กรมอุตุฯ) ฝนเมื่อวาน พยากรณ์อากาศรายวัน (กรมอุตุนิยมวิทยา)
เรดาร์ตรวจอากาศ (กรมอุตุฯ) สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
สถานการณ์แม่น้ำโขง รายงานสภาพน้ำท่าภาคใต้ รายงานสภาพน้ำท่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระบบเตือนภัยน้ำท่วม-ดินถล่ม (Early Warning) รายงานสภาพน้ำท่าภาคกลาง น้ำท่าภาคเหนือตอนบน น้ำท่าภาคเหนือตอนล่าง สถานการณ์ธรณีพิบัติภัย
สรุปสถานการณ์อุทกภัย ปภ. คาดหมายลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า ข่าวสถานการณ์น้ำท่วม

คำอธิบายหมายเลขประกอบรูปภาพ 17