ข้อแนะนำในการใช้งาน

  • ท่านสามารถคลิกที่ตัวเลข 1-17 บนรูปภาพเพื่อเข้าสู่ลิงค์ปลายทาง หรือ คลิกที่หมายเลขด้านล่างใต้ภาพเพื่อเข้าสู่ลิงค์ปลายทางได้อีกช่องทาง
  • สำหรับข้อ 7 สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ สามารถดูวิธีการคำนวณได้โดย คลิกที่นี่
  • สำหรับข้อ 4 แผนที่ฝน หากแผนที่ไม่อัพเดต ณ วันที่ทำรายงาน สามารถดึงแผนที่เปล่า (ไม่มีสีแสดงการเกิดฝน) ได้ตามลิงค์นี้ คลิกดาวน์โหลดรูปภาพแผนที่ไม่มีฝน