ตรวจซ่อมแซมกล้อง CCTV ร่วมกับ สทภ.10
ขนาดไฟล์ : 229.76 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-07-24 10:48:19 ดู : 5
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 15/2562
ขนาดไฟล์ : 909.75 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-07-24 10:48:37 ดู : 4
ลงพื้นที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและ CCTV สทภ.11 ลุ่มน้ำโขง 27-28 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 411.69 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-07-03 14:09:18 ดู : 0
ลงพื้นที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและ CCTV สทภ.3 ลุ่มน้ำโขง 24-26 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 422.93 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-07-03 14:08:56 ดู : 0
เยี่ยมชมศูนย์เมขลา 24 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 147.27 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-25 14:33:47 ดู : 0
ประชุม วันที่ 24 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 274.64 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-24 17:07:59 ดู : 0
ลงพื้นที่ สทภ.8 วันที่ 21 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.77 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-24 17:07:31 ดู : 0
ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ณ สทภ. 10 วันที่ 19 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.34 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-19 14:11:32 ดู : 0
ลงพื้นที่ตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและ CCTV 13-14 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 743.58 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-19 14:10:49 ดู : 0
ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ณ สทภ. 7 วันที่ 12 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.45 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-19 14:10:12 ดู : 0
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 12/2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์ : 258.05 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-11 14:48:03 ดู : 0
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการรองรับภาวะน้ำท่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ 2562วันที่ 5 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 226.11 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-19 14:12:21 ดู : 0
! ข้อมูลทั้งหมด 28 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3