ลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ณ สทภ. 7 วันที่ 12 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.45 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-19 14:10:12 โหลด : 16
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 12/2562 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์ : 258.05 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-11 14:48:03 โหลด : 11
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเตรียมการรองรับภาวะน้ำท่วม ภายใต้โครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ 2562วันที่ 5 มิ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 226.11 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-19 14:12:21 โหลด : 12
การลงพื้นที่จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วม-น้ำแล้ง ในพื้นที่ สทภ.6
ขนาดไฟล์ : 1.66 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-07 10:57:10 โหลด : 13
การตรวจสอบบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและ CCTV ในพื้นที่ สทภ.2 และ สทภ.7
ขนาดไฟล์ : 294.16 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-06-07 10:56:20 โหลด : 17
ลงพื้นที่จัดการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง สทภ.9
ขนาดไฟล์ : 1.41 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-01-17 21:06:05 โหลด : 12
ศปว. ร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 6/2562
ขนาดไฟล์ : 234.43 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-29 11:59:53 โหลด : 13
ลงพื้นที่จัดการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง สทภ.1
ขนาดไฟล์ : 1.53 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-28 23:02:14 โหลด : 17
ลงพื้นที่จัดการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง สทภ.2
ขนาดไฟล์ : 1.59 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-28 23:02:33 โหลด : 17
ลงพื้นที่จัดการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง สทภ.5
ขนาดไฟล์ : 3.92 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-28 23:02:44 โหลด : 19
ลงพื้นที่จัดการประชุมเตรียมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง สทภ.11
ขนาดไฟล์ : 5.71 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-28 23:02:55 โหลด : 17
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ขนาดไฟล์ : 3.61 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-07 11:06:47 โหลด : 19
! ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9