ผอ.ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562
ขนาดไฟล์ : 3.50 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-03 16:03:03 โหลด : 15
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและ CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง และลุ่มน้ำวัง ระหว่างวันที่ 1 - 3 พ.ค. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.34 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-02 11:48:14 โหลด : 15
การตรวจสอบภายใน ณ ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2562 วันที่ 1 พ.ค. 2562
ขนาดไฟล์ : 763.79 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-02 11:47:51 โหลด : 17
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ ดำเนินการตรวจสอบ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและ CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำปิง ระหว่างวันที่ 29-30 เม.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 939.06 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-02 11:47:21 โหลด : 13
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ บำรุงรักษาสถานีโทรมาตรและสถานี CCTV ในพื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก และลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระหว่างวันที่ 22-24 เม.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 314.98 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-02 11:46:38 โหลด : 14
กรมทรัพยากรน้ำ ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดระดับน้ำขนาดเล็ก ระหว่างวันที่ 4-8 มี.ค. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.54 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-02 11:46:03 โหลด : 18
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำร่วมประชุมคณะทำงานอำนวยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2562 ณ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ วันที่ 6 มี.ค. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-05-02 11:45:25 โหลด : 12
! ข้อมูลทั้งหมด 103 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9