การบรรยายให้ความรู้การอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ เพื่อฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี 2563 วันที่ 8 มกราคม 2563
ขนาดไฟล์ : 1.14 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-01-09 15:18:55 โหลด : 107
ผู้แทน ทน. ร่วมบรรยายการประชุมระดับนานาชาติ วันที่ 13 ธันวาคม 2562
ขนาดไฟล์ : 1.23 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-01-09 15:17:54 โหลด : 105
การประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 15 พ.ย. 62
ขนาดไฟล์ : 1.36 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-01-09 15:17:14 โหลด : 107
ทน. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 พ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.10 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-11-14 16:25:09 โหลด : 112
ทน. ร่วมประชุมสถานการณ์แหล่งน้ำในชุมชน วันที่ 12 พ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 1.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-11-14 14:25:24 โหลด : 114
ความร่วมมือเชิงวิชาการด้านการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีด้าน Machine Learning วันที่ 7 พ.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 3.90 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-11-14 14:24:39 โหลด : 128
ร่วมต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบันนโยบายสาธารณะแห่งชาติสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ขนาดไฟล์ : 1.31 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-10-31 15:03:46 โหลด : 112
การประชุมโครงการบริหารจัดการเพื่อรองรับสภาวะวิกฤตน้ำ ปี พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ : 1.34 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-10-31 15:02:50 โหลด : 117
ลงพื้นที่สำรวจระดับความสูงของน้ำท่วมในพื้นที่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ขนาดไฟล์ : 3.38 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-10-31 15:01:59 โหลด : 156
ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 17/2562 20 สิงหาคม 2562
ขนาดไฟล์ : 1.14 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-08-21 17:10:51 โหลด : 128
สรุปความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัย กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2561-2562
ขนาดไฟล์ : 2.10 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-08-21 17:08:44 โหลด : 162
ทน. ร่วมประชุมรับมอบนโยบายจากรองนายกรัฐมนตรี 14 สิงหาคม 2562
ขนาดไฟล์ : 375.59 KB
อัพเดตล่าสุด : 2019-08-21 17:08:06 โหลด : 122
! ข้อมูลทั้งหมด 136 รายการ / หน้าที่ : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 » Next