ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 ก.ย. 64 (PPT,Pdf,SHP)
ขนาดไฟล์ : 97.80 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-07 10:20:47 โหลด : 29
ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 11.79 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:42:11 โหลด : 35
ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 7 ก.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 7.60 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:38:40 โหลด : 36
ประชุมจัดสรรน้ำ/การใช้นำ/วิเคราะห์สมดุลน้ำ พื้นที่นอกเขตชลประทาน
ขนาดไฟล์ : 4.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:34:01 โหลด : 42
ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พ.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 144.89 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-06 21:24:37 โหลด : 136
การบริหารจัดการภาวะน้ำแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 6.56 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-29 10:33:20 โหลด : 97
การประชุมหารือแนวทางการรองรับปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 วันที่ 4 ก.พ. 64
ขนาดไฟล์ : 9.18 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-02-05 15:43:08 โหลด : 169
ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง-ภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 พ.ย. 63
ขนาดไฟล์ : 55.49 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-02-05 15:44:21 โหลด : 979
ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (PDF, Excel, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 19.78 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:26:58 โหลด : 505
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์ : 9.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-07 11:01:49 โหลด : 27
การประชุมรับมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 เมษายน 2562
ขนาดไฟล์ : 4.19 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-04-23 12:48:14 โหลด : 18
รายงานสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง 3 เมษายน 2562 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2562
ขนาดไฟล์ : 8.10 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-04-03 09:42:11 โหลด : 31
! ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3