การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (PDF, Excel, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 19.78 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-10-25 14:26:23 ดู : 442
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์ : 9.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-07 11:01:49 ดู : 0
การประชุมรับมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 เมษายน 2562
ขนาดไฟล์ : 4.19 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-04-23 12:48:14 ดู : 0
รายงานสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง 3 เมษายน 2562 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2562
ขนาดไฟล์ : 8.10 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-04-03 09:42:11 ดู : 0
รายงานสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง 6 มีนาคม 2562 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562
ขนาดไฟล์ : 9.02 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-03-11 10:34:00 ดู : 0
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขนาดไฟล์ : 16.37 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-02-22 09:44:11 ดู : 0
รายงานสถานการณ์น้ำ 21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 10/2561 (.pdf)
ขนาดไฟล์ : 3.65 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-03-11 10:24:10 ดู : 0
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 12.06 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-02-22 09:44:33 ดู : 0
การประชุม ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 13.54 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-02-22 09:44:56 ดู : 0
การประชุมการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ขนาดไฟล์ : 92.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-09-04 16:24:45 ดู : 0
เอกสารการประชุมเตรียมการ บยศ.5/2560
ขนาดไฟล์ : 107.14 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:15:30 ดู : 0
รายงานสถานการณ์น้ำ 1 พฤศจิกายน 2557 (.ppt)
ขนาดไฟล์ : 3.23 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-03-11 10:24:51 ดู : 0
! ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ / หน้าที่ : 1 2