การบริหารจัดการภาวะน้ำแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 6.56 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-29 10:33:20 โหลด : 23
การประชุมหารือแนวทางการรองรับปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 วันที่ 4 ก.พ. 64
ขนาดไฟล์ : 9.18 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-02-05 15:43:08 โหลด : 103
ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง-ภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 พ.ย. 63
ขนาดไฟล์ : 55.49 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-02-05 15:44:21 โหลด : 694
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (PDF, Excel, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 19.78 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-10-25 14:26:23 โหลด : 470
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562
ขนาดไฟล์ : 9.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2020-03-07 11:01:49
การประชุมรับมอบนโยบายจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 24 เมษายน 2562
ขนาดไฟล์ : 4.19 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-04-23 12:48:14
รายงานสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง 3 เมษายน 2562 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 3/2562
ขนาดไฟล์ : 8.10 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-04-03 09:42:11
รายงานสถานการณ์น้ำและความช่วยเหลือภาวะภัยแล้ง 6 มีนาคม 2562 การประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2/2562
ขนาดไฟล์ : 9.02 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-03-11 10:34:00
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
ขนาดไฟล์ : 16.37 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-02-22 09:44:11
รายงานสถานการณ์น้ำ 21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมผู้บริหารกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 10/2561 (.pdf)
ขนาดไฟล์ : 3.65 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-03-11 10:24:10
การประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 29 ตุลาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 12.06 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-02-22 09:44:33
การประชุม ศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
ขนาดไฟล์ : 13.54 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-02-22 09:44:56
! ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ / หน้าที่ : 1 2