ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 (PDF)
ขนาดไฟล์ : 20.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-23 11:56:54 โหลด : 206
ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 (Pdf)
ขนาดไฟล์ : 22.32 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-05-25 08:35:41 โหลด : 354
ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 (Pdf)
ขนาดไฟล์ : 15.04 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-11-16 10:30:14 โหลด : 398
ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 7 ก.ย. 64 (PPT,Pdf,SHP)
ขนาดไฟล์ : 97.80 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-07 10:20:47 โหลด : 355
ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 2 วันที่ 14 ก.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 11.79 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:42:11 โหลด : 425
ประชุมทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1 7 ก.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 7.60 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:38:40 โหลด : 419
ประชุมจัดสรรน้ำ/การใช้นำ/วิเคราะห์สมดุลน้ำ พื้นที่นอกเขตชลประทาน
ขนาดไฟล์ : 4.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:34:01 โหลด : 443
ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 18 พ.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 144.89 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-09-06 21:24:37 โหลด : 429
การบริหารจัดการภาวะน้ำแล้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 24 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 6.56 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-29 10:33:20 โหลด : 679
การประชุมหารือแนวทางการรองรับปัญหาภัยแล้ง ปี 2564 วันที่ 4 ก.พ. 64
ขนาดไฟล์ : 9.18 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-02-05 15:43:08 โหลด : 494
ประชุมศูนย์อำนวยการติดตามและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้ง-ภาวะน้ำท่วม ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 3 พ.ย. 63
ขนาดไฟล์ : 55.49 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-02-05 15:44:21 โหลด : 1,240
ประชุมศูนย์อำนวยการฯ ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 24 ตุลาคม 2562 (PDF, Excel, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 19.78 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:26:58 โหลด : 746
! ข้อมูลทั้งหมด 30 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3