ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขนาดไฟล์ : 237.92 KB
อัพเดตล่าสุด : 2020-05-20 11:43:04 ดู : 26
เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยเรื่อง Integrated River Planning for Energy and Environment ระหว่างวันที่ 8-16 มิ.ย. 62 ณ ประเทศสหรัฐอเมริการ
ขนาดไฟล์ : 80.77 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-08-06 16:22:58 ดู : 54
เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ขนาดไฟล์ : 21.27 MB
อัพเดตล่าสุด : 2018-08-15 11:49:19 ดู : 0
เอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรการประยุกต์ใช้ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อวิเคราะห์พื้นที่วิกฤตน้ำ (Area Based)
ขนาดไฟล์ : 841.94 MB
อัพเดตล่าสุด : 2018-01-22 14:48:21 ดู : 0
คู่มือเตรียมพร้อมรับอุทกภัย
ขนาดไฟล์ : 22.72 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 13:59:57 ดู : 0
คู่มือเตรียมพร้อมรับอุทกภัย-ดินถล่ม
ขนาดไฟล์ : 23.33 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 13:58:03 ดู : 0
Roll Up ระบบตรวจวัดสภาพน้ำทางไกลอัตโนมัติ
ขนาดไฟล์ : 19.84 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:10:03 ดู : 0
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ (Roll UP-2)
ขนาดไฟล์ : 20.64 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:09:16 ดู : 0
โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ (Roll UP-1)
ขนาดไฟล์ : 26.83 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:08:12 ดู : 0
โปสเตอร์โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการใช้ข้อมูลเตือนภัยทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ
ขนาดไฟล์ : 9.32 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:05:02 ดู : 0
ชุดการสอนสำหรับพื้นที่ลาดเชิงเขา
ขนาดไฟล์ : 2.37 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:03:30 ดู : 0
ชุดการสอนสำหรับพื้นที่ราบลุ่มริมน้ำ
ขนาดไฟล์ : 24.35 MB
อัพเดตล่าสุด : 2017-03-21 14:02:33 ดู : 0
! ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ / หน้าที่ : 1