เอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการจัดทำแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำ 17-18 สิงหาคม 2566
ขนาดไฟล์ : 8.75 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-19 16:21:32 โหลด : 46
คู่มือการใช้งานระบบ Data Cleansin (User Guide) 22 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ : 12.53 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:19:19 โหลด : 236
คู่มือประกอบการอบรม Data Cleansing 22 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ : 3.77 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-07-14 12:15:08 โหลด : 208
เอกสารประกอบการอบรม Data Catalog 23-25 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 38.92 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-29 16:01:18 โหลด : 206
คู่มือการติดตั้งโปรแกรม NextCloud Client
ขนาดไฟล์ : 9.37 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-04 11:06:59 โหลด : 1,343
คู่มือการใช้งานระบบ NextCloud
ขนาดไฟล์ : 26.14 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-04 11:06:43 โหลด : 264
เอกสารประกอบการอบรมเรื่อง Big Data เปลี่ยนโลก (Big Data Change The World) เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 2562
ขนาดไฟล์ : 6.19 MB
อัพเดตล่าสุด : 2019-04-26 16:05:35 โหลด : 1,355
! ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ / หน้าที่ : 1