ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.83 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-21 16:53:08 โหลด : 13
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-14 15:34:32 โหลด : 14
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-08 14:41:43 โหลด : 18
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 31 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-11-01 13:55:06 โหลด : 16
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 25 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-25 16:50:25 โหลด : 18
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 17 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-18 10:32:56 โหลด : 33
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 13 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.81 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-18 10:09:48 โหลด : 23
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 10 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.85 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-11 13:39:03 โหลด : 27
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 6 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.85 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-06 16:31:48 โหลด : 30
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 3 ตุลาคม 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.79 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-10-03 15:57:36 โหลด : 47
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 29 กันยายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.80 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-09-29 16:07:43 โหลด : 49
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 26 กันยายน 2565 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.81 MB
อัพเดตล่าสุด : 2022-09-26 15:45:23 โหลด : 38
! ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ / หน้าที่ : 1 2