ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 11 กันยายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.94 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-09-11 16:24:51 โหลด : 23
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 28 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.88 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-28 14:53:54 โหลด : 23
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 21 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.89 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-21 14:57:49 โหลด : 12
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 15 สิงหาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.88 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-08-15 15:00:56 โหลด : 20
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 19 มิถุนายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.88 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-06-19 16:04:23 โหลด : 69
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 12 มิถุนายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.78 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-06-13 09:28:46 โหลด : 49
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 8 มิถุนายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.77 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-06-08 16:49:18 โหลด : 35
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.88 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-15 14:23:23 โหลด : 46
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.88 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-08 15:23:48 โหลด : 47
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.88 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-01 15:36:30 โหลด : 47
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 25 เมษายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.87 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-05-01 15:35:48 โหลด : 44
ปริมาณน้ำตรวจวัดในแหล่งน้ำขนาดเล็ก วันที่ 10 เมษายน 2566 (Map, Shapefile)
ขนาดไฟล์ : 5.89 MB
อัพเดตล่าสุด : 2023-04-10 15:58:25 โหลด : 64
! ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ / หน้าที่ : 1 2 3 4