ทน. เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแนวทางการแก้ไขปัญหาการรุกตัวของน้ำเค็ม น้ำท่วมและน้ำแล้งในลุ่มน้ำติดอ่าวไทย ครั้งที่ 4/2564
ขนาดไฟล์ : 243.61 KB
อัพเดตล่าสุด : 2021-10-05 16:24:44 โหลด : 47
ทน. ศปว. เข้าร่วมประชุมอนุกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และมาตรฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ : 1.21 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-08-06 15:43:57 โหลด : 59
ลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลโครงการจัดหาเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ และอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ำ ในภาวะวิกฤต/ปกติ
ขนาดไฟล์ : 1.62 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-06-18 17:00:10 โหลด : 62
ลงพื้นที่โครงการพรุควนเคร็ง จังหวัดสงขลา 17 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ : 286.72 KB
อัพเดตล่าสุด : 2021-06-18 15:17:22 โหลด : 81
ลงพื้นที่โครงการพรุควนเคร็ง จังหวัดพัทลุง 17 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ : 307.21 KB
อัพเดตล่าสุด : 2021-06-18 14:57:54 โหลด : 76
ลงพื้นที่โครงการพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช 16 มิ.ย. 64
ขนาดไฟล์ : 272.17 KB
อัพเดตล่าสุด : 2021-06-18 15:16:19 โหลด : 85
ประชุมขับเคลื่อนพรุโต๊ะแดง 27 เม.ย. 64
ขนาดไฟล์ : 1.42 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-05-05 10:37:01 โหลด : 90
ประชุมตรวจรับงานพรุโต๊ะแดง ครั้งที่ 1/2564
ขนาดไฟล์ : 1.53 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-29 09:46:00 โหลด : 89
ศปว.ประชุมติดตามงานประจำไตรมาส
ขนาดไฟล์ : 1.30 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-29 09:45:34 โหลด : 66
ลงพื้นที่พรุโต๊ะแดง 15 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 1.82 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-18 16:28:29 โหลด : 76
ลงพื้นที่พรุโต๊ะแดง 14 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 1.63 MB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-18 16:28:06 โหลด : 66
อบรมแหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.ขอนแก่น 10-12 มี.ค. 64
ขนาดไฟล์ : 303.91 KB
อัพเดตล่าสุด : 2021-03-15 10:32:32 โหลด : 72
! ข้อมูลทั้งหมด 146 รายการ / หน้าที่ : « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 13 » Next